បទសម្ភាសន៍ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថោង ខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍​ជាមួយទូរទស្សន៍ BTV