ខេត្តកំពត៖ ថ្ងៃសុក្រ ៤រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណះកម្មាធិការជាតិវាយតំលៃទីក្រុងស្អាត និងរដ្ឋបាលខេត្តកំពត

ខេត្តកំពត៖ ថ្ងៃសុក្រ ៤រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណះកម្មាធិការជាតិវាយតំលៃទីក្រុងស្អាត និងរដ្ឋបាលខេត្តកំពត

ខេត្តកំពត៖ ថ្ងៃសុក្រ ៤រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណះកម្មាធិការជាតិវាយតំលៃទីក្រុងស្អាត និងរដ្ឋបាលខេត្តកំពតបានរៀបចំ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជនបង្គោលស្តីពីយុទ្ធនាការ “កម្ពុជាស្អាត" "កំពតស្អាត់ ដើម្បីត្រៀមក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រក្រោមប្រធានបទ៖ ទីក្រុងស្អាត ឆ្នេរល្អ ទេសចរណ៏រុងរឿង។ កម្មវិធីនេះ មានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចការងារទីក្រុងស្អាត កម្ពុជាស្អាត និងចែករំលែកនូវចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍នានាអំពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ពិសេសការចូលរួមពង្រឹង និងអនុវត្តការទុកដាក់សំរាម ការថែរក្សាអនាម័យអោយបានត្រឹមត្រូវ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យសមុទ្រលើកទី៨ ខេត្តកំពត នាពេលខាងមុខនេះ។