ភាសាខ្មែរ
 
ការអនុវត្តតម្លៃបណ្ណថ្មី សម្រាប់ចួលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ

ក្រសួងទេសចរណ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានកិត្តិយសជម្រាបជូនជាសាធារណៈ ជាតិ អន្តរជាតិ គ្រប់ប្រតិបត្តិ ករទេសចរណ៍ ព្រមទាំងភ្ញៀវទេសចរបរទេសទាំងអស់

ការអនុវត្តតម្លៃបណ្ណថ្មី សម្រាប់ចួលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ
របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលពិភាក្សាក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ ទេសចរណ៍ឆ្នាំ ២០១៥

ថ្អៃនេះតាងនាមថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការទាំងអស់នៃក្រសួងទេសចរណ៍ និង សមាជិក សមជិការនៃអង្គសន្និបាតទាំងមូល និងខ្លួនខ្ញុំបាទផ្ទាល់ យើងខ្ញុំសូមសំដែងនូវសេចក្តីសោមន្សរិករាយ ប្រកបដោយមោទនភាព និង កិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត

របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលពិភាក្សាក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ ទេសចរណ៍ឆ្នាំ ២០១៥
ពីធីបុណ្យទន្លេលើកទិ ២ ឆ្នាំ ២០១៦

ដោយទទួលបានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពិរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រសូងទេសចរណ៍សហការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បះ 

ពីធីបុណ្យទន្លេលើកទិ ២ ឆ្នាំ ២០១៦