ភាសាខ្មែរ
ក្រសួងទេសចរណ៍នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ព្រះរាជាណាចក្រ​អច្ឆរិយ
  • ចាប់ពី ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី06 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2015 ដល់ ថ្ងៃ​អង្គារ ទី08 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2015: PATA Travel Mart 2015
  • ចាប់ពី ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី10 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2015 ដល់ ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី12 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2015: International Travel Expo HCMC (ITE HCMC) 2015
  • ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី24 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2015: ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
  • ចាប់ពី ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី24 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2015 ដល់ ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី27 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2015: JATA Travel Showcase 2015
 
 
ឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាថ្មីសន្យាខិតខំជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើ វិស័យទេសចរណ៍ ពិសេសជំរុញឲ្យមានការហោះហើរត្រង់មកកម្ពុជា

ឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាថ្មីសន្យាខិតខំជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើ វិស័យទេសចរណ៍ ពិសេសជំរុញឲ្យមានការហោះហើរត្រង់មកកម្ពុជាក្នុងជំនួបសវនាការរវាងឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ និងឯកឧត្តម Naveen Srivastava ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅទីស្តីការក្រសួងទេសចរណ៍

ឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាថ្មីសន្យាខិតខំជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើ វិស័យទេសចរណ៍ ពិសេសជំរុញឲ្យមានការហោះហើរត្រង់មកកម្ពុជា
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍អំពីសភាពការណ៍ និងឥទ្ធិពលនៃផលប៉ះពាល់មកលើវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា ដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍អំពីសភាពការណ៍ និងឥទ្ធិពលនៃផលប៉ះពាល់មកលើវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា ដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ពិសេសមួយ កាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ រវាង ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ និងប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ ក្នុងស្រុកមួយអំពីសភាពការណ៍ និងឥទ្ធិពលនៃផលប៉ះ ពាល់មកលើវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសថៃ រួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​អូឡាំពិក​កម្ពុជា​នឹង​សហការ​ជាមួយ​​អតីត​កីឡាករ​ជិះ​ទូកក្តោង​ដ៏​ល្បីល្បាញ​របស់​សិង្ហបូរី ដើម្បី​សិក្សា​លទ្ធភាព​បង្កើត​សហព័ន្ធ​កីឡា​ទូកក្តោង​កម្ពុជា​

គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​អូឡាំពិក​កម្ពុជា​នឹង​សហការ​ជាមួយ​​អតីត​កីឡាករ​ជិះ​ ទូកក្តោង​ដ៏​ល្បីល្បាញ​របស់​សិង្ហបូរី ដើម្បី​សិក្សា​លទ្ធភាព​បង្កើត​សហព័ន្ធ​កីឡា​ទូកក្តោង​កម្ពុជា​។

គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​អូឡាំពិក​កម្ពុជា​នឹង​សហការ​ជាមួយ​​អតីត​កីឡាករ​ជិះ​ទូកក្តោង​ដ៏​ល្បីល្បាញ​របស់​សិង្ហបូរី ដើម្បី​សិក្សា​លទ្ធភាព​បង្កើត​សហព័ន្ធ​កីឡា​ទូកក្តោង​កម្ពុជា​