ភាសាខ្មែរ
 
Blog
Multimedia

ពិធីបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

ពិធីបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

​ពិធីបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ខែ្មរ​យើង​មាន​រយៈពេល ១៥​ថ្ងៃ ដែល​ធម្មតា​ចាប់ផ្តើម​ពី​ចុង ខែកញ្ញា​រហូតដល់​ខែ តុលា។​ ពិធីបុណ្យ​នេះ​បាន​ប្រារព្ធ​ឡើង​ក្នុង​គោលបំណង​ដើម្បី​ឧទ្ទិស​ចំពោះ​ព្រលឹង​ដូនតា ឪពុកម្តាយ  រឺ​សាច់សាលោហិ​តដែល​បាន​ចែក​ស្ថាន​ទៅ ហើយ​នេះ​ជា​ពិធីបុណ្យ​មួយ​ដែល​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខែ្មរ​ឲ​តម្លៃ និង​គោរព​ប្រណិប័តន៍​មិន​ដែល​ខកខាន ។

| បន្ត
មុខម្ហូបរបស់​កម្ពុជា

​ប្រហុក​ខ្ទិះ​

ប្រហុក​ខ្ទិះ គឺជា​មុខម្ហូប​ខ្មែរ​មួយ​ដែល​មានឱជារស​ឆ្ងាញ់​ពិសារ​។ ប្រហុក​គឺជា​ប្រភេទ​ត្រីប្រឡាក់ អំបិល​ហើយ​រក្សា​ទុក​ជា​យូរ​ខែ នៅក្នុង​ក្រឡ ឬ​ពាង | បន្ត

Cambodia Tourism Law - Kingdom of Wonder
Service Category
Weather & Forecast
N/A
N/A°C
Feels Like: N/A°C
Currency Exchange
1 EUR ≈ 5,409.76 KHR
1 USD ≈ 4,062.00 KHR
CNN SPOT Adventure Cambodia SPOT CNN SPOT
FAQ
Child Safe Tourism

អ្នកចូលទស្សនា

ម្សិល​មិញ
:
3,603
ថ្ងៃនេះ
:
1,116
សរុប
:
4,242,631
 

សំនួរ និង ចម្លើយ


  Cambodia FAQ

Below are some of the more frequently asked questions (FAQ) about travelling to Cambodia. While efforts are made to address the most frequently asked questions, should you have any queries not covered herein below, please send an email to concerns@tourismcambodia.org

  On Accommodation

Is Cambodia a safe country to visit?

Although Cambodia has suffered years of atrocities, since 1975 the country has returned to become the peaceful state it now is.  Foreigners are often misled by news about landmines and fighting, but these are all things of the past.  There are a few remote areas near the borders where troops are still working on clearing landmines left behind during the war, but for the most part, Cambodia is safe.

  Bargaining

Should I bargain for everything I wish to buy in Cambodia?

Not necessarily. If an item carries a price tag, you're not expected to bargain. You are not expected to bargain at a restaurant either.  However, it’s only human to wish for a better deal and it is expected of tourists to do so at markets and tourist sites. A little friendly negotiation can sometimes make buying more fun.

  Cost of Visiting

How much should I budget per day for a vacation in Cambodia?

Depending on your accommodation and itinerary, budget anywhere from $10-$50 per day. In Phnom Penh, you can rent a room in a guesthouse for as little as $5 a night; in more remote areas, a basic room in a guesthouse might be half that price. 

A plate of fried rice or noodles will only put you back by another $1, and transportation by tuk-tuk or moto will usually only be $1-$2 per trip.

 

  Food & Beverages Concerns

Can I drink directly from the tap in Cambodia?

No; generally, it's not a good idea. If you have to drink from the tap, do make sure that you boil the water before consuming it. Bottled water is relatively inexpensive in Cambodia.


Post Your Question


ឈ្មោះរបស់អ្នក :
សារអេឡិចត្រូនិច របស់អ្នក :
សំនួរ របស់អ្នក :