ភាសាខ្មែរ
 
Blog
Multimedia
​សកម្មភាព​ផ្សេងៗ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​
Cambodia Tourism Law - Kingdom of Wonder
Service Category
Weather & Forecast
N/A
N/A°C
Feels Like: N/A°C
Currency Exchange
1 EUR ≈ 5,409.76 KHR
1 USD ≈ 4,062.00 KHR
CNN SPOT Adventure Cambodia SPOT CNN SPOT
FAQ
Child Safe Tourism

អ្នកចូលទស្សនា

ម្សិល​មិញ
:
2,264
ថ្ងៃនេះ
:
603
សរុប
:
4,048,549
 

ការជិះសេះកំសាន្ត

Cambodian Equestrian Center
រាជធានីភ្នំពេញ: NISC Area, south east Gate
ទូរស័ព្ទដៃ:092 971 230
CCC - Cambodian Country Club
រាជធានីភ្នំពេញ: Sorla (Street 2004), Group 6, Sangkat Toeuk Thla, Sen Sok, Phnom Penh City
ទូរស័ព្ទលើតុ:023 885 591
The Happy Ranch Horse Farm
ខេត្តសៀមរាប: Group 4, Svay Dangkum Commune, Siem Reap District
ទូរស័ព្ទដៃ:012 920 002
Tum Teav Restaurant
រាជធានីភ្នំពេញ: Street Oknha Try Heng, next to Samrong Andeth Pagoda
ទូរស័ព្ទដៃ:092 788 035