ភាសាខ្មែរ
 
Blog
Multimedia
​សកម្មភាព​ផ្សេងៗ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​
Cambodia Tourism Law - Kingdom of Wonder
Service Category
Weather & Forecast
N/A
N/A°C
Feels Like: N/A°C
Currency Exchange
1 EUR ≈ 5,409.76 KHR
1 USD ≈ 4,062.00 KHR
CNN SPOT Adventure Cambodia SPOT CNN SPOT
FAQ
Child Safe Tourism

អ្នកចូលទស្សនា

ម្សិល​មិញ
:
2,229
ថ្ងៃនេះ
:
410
សរុប
:
4,052,588
 

Go-Karting

Kambol Kart Raceway
ខេត្តកណ្ដាល: National Road No 4, Kambol Village
ទូរស័ព្ទលើតុ:023 220 501
Lucky Development Co Ltd
រាជធានីភ្នំពេញ: Street 598, about 500m from Commissioner of Phnom Penh Police
ទូរស័ព្ទដៃ:015 892 562