ភាសាខ្មែរ
 
Blog
Multimedia
Cambodia Tourism Law - Kingdom of Wonder
Service Category
Weather & Forecast
N/A
N/A°C
Feels Like: N/A°C
Currency Exchange
1 EUR ≈ 5,409.76 KHR
1 USD ≈ 4,062.00 KHR
CNN SPOT Adventure Cambodia SPOT CNN SPOT
FAQ
Child Safe Tourism

អ្នកចូលទស្សនា

ម្សិល​មិញ
:
1,702
ថ្ងៃនេះ
:
3,008
សរុប
:
4,493,013
 

ស្ថានទូត​សាធារណរដ្ឋ សង្គមប្រជាធិបតេយ្យ ស្រីលង្កា


ស្ថានទូត​សាធារណរដ្ឋ សង្គមប្រជាធិបតេយ្យ ស្រីលង្កា
 
អាស័យដ្ឋាន : Ocean Tower II Building, No. 75/6-7 ( 13th Floor ), Sukhumvit Soi 19 ( Soi Wattana ), Bangkok 10110, THAILAND
ទូរស័ព្ទលើតុ : (662) 261 1934 - 5, 665 7299, 261 1938
ទូរសារ : (662) 261 1936
សារអេឡិចត្រូនិច : slemb@ksc.net.th
ម៉ោង​ធ្វើការ : 08:00 AM ដល់ 05:00 PM