ភាសាខ្មែរ
 
Blog
Multimedia
Cambodia Tourism Law - Kingdom of Wonder
Service Category
Weather & Forecast
N/A
N/A°C
Feels Like: N/A°C
Currency Exchange
1 EUR ≈ 5,409.76 KHR
1 USD ≈ 4,062.00 KHR
CNN SPOT Adventure Cambodia SPOT CNN SPOT
FAQ
Child Safe Tourism

អ្នកចូលទស្សនា

ម្សិល​មិញ
:
3,073
ថ្ងៃនេះ
:
266
សរុប
:
4,241,714
 

ក្រសួងអប់រំយុវជន និង កីឡា​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


ក្រសួងអប់រំយុវជន និង កីឡា
 
អាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ80 មហាវិថីព្រះនរោត្តម
ទូរស័ព្ទលើតុ : 023217253
ទូរសារ : 023212512
គេហទំព័រ : www.moeys.gov.kh
ម៉ោង​ធ្វើការ : 08:00 AM ដល់ 05:00 PM
Director : H.E. Mr.IM SETHY