ភាសាខ្មែរ
ក្រសួងទេសចរណ៍នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ក្រសួងទេសចរណ៍នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ព្រះរាជាណាចក្រ​អច្ឆរិយ
Cambodia Tourism Law - Kingdom of Wonder
Service Category
Weather & Forecast
រាជធានីភ្នំពេញ
Partly Cloudy
33°C
Feels Like: 33°C
Currency Exchange
1 EUR ≈ 5,520.59 KHR
1 USD ≈ 3,996.99 KHR
Adventure Cambodia SPOT CNN SPOT
Blog
Multimedia
FAQ
Child Safe Tourism

អ្នកចូលទស្សនា

ម្សិល​មិញ
:
2,728
ថ្ងៃនេះ
:
1,941
សរុប
:
2,376,373
 

ក្រសួងអប់រំយុវជន និង កីឡា​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


ក្រសួងអប់រំយុវជន និង កីឡា
 
អាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ80 មហាវិថីព្រះនរោត្តម
ទូរស័ព្ទលើតុ : 023217253
ទូរសារ : 023212512
គេហទំព័រ : www.moeys.gov.kh
ម៉ោង​ធ្វើការ : 08:00 AM ដល់ 05:00 PM
Director : H.E. Mr.IM SETHY