ភាសាខ្មែរ
ក្រសួងទេសចរណ៍នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ក្រសួងទេសចរណ៍នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ព្រះរាជាណាចក្រ​អច្ឆរិយ
Southeast Asia Feel the Warmth
ASEAN Culture and Heritage
Blog
Multimedia
Cambodia Tourism Law - Kingdom of Wonder

អ្នកចូលទស្សនា

ម្សិល​មិញ
:
3,058
ថ្ងៃនេះ
:
623
សរុប
:
3,725,815
 

ការស្នាក់នៅ | សណ្ឋាគារ

ស្វែងរក ការស្នាក់នៅ
Filter :
ប្រភេទ​ : ទីតាំង :
លទ្ធផល 1-15 នៃ 574
River 108 Hotel
រាជធានីភ្នំពេញ N° 2, Street 108, Sankat Wat Phnom, Other, Phnom Penh City
ទូរស័ព្ទលើតុ:023 218 785
សណ្ឋាគារ |
InterContinental Phnom Penh
រាជធានីភ្នំពេញ P.O. Box 2288, Regency Square, 296 Mao Tse Tound Blvd., Chamkarmorn, Phnom Penh City
ទូរស័ព្ទលើតុ:(+855) 23 424 888
សណ្ឋាគារ |
7 Makara Hotel
ខេត្តកំពង់ចាម Village 14, Sangkat Kampong Cham, Kampong Cham City 
ទូរស័ព្ទលើតុ:042 392 345
សណ្ឋាគារ |
A1 Hotel
រាជធានីភ្នំពេញ N°. 10, Jawaharlal Nehru (St. 215), corner Street 118 
ទូរស័ព្ទលើតុ:023 724 145-6
សណ្ឋាគារ |
Abadi Paradise Eco Resort
ខេត្តសៀមរាប Teuk Vil Village, Pre Thmei Commune, Siem Reap District Siem Reap, 
ទូរស័ព្ទលើតុ:085 382 470
សណ្ឋាគារ |
Alliance Hotel Boutique Café
ខេត្តសៀមរាប Wat Damak Village, 7 Makara Street, Center Town Old Market 
ទូរស័ព្ទលើតុ:063 964 940
សណ្ឋាគារ |
Alliance Villa
ខេត្តសៀមរាប Steung Thmey Village, Sangkat Svay Dangkum. 
ទូរស័ព្ទលើតុ:063 760 169
សណ្ឋាគារ |
Allson Angkor Hotel
ខេត្តសៀមរាប National Road No 6, Phum Sala Kanseng, Sangkat Svay Dangkum, Siem Reap City 
ទូរស័ព្ទលើតុ:063 964 301
សណ្ឋាគារ |
Allson Angkor Paradise Hotel
ខេត្តសៀមរាប National Road 6, Phum Salakanseng, Sangkat Svay Dangkum, Siem Reap City 
ទូរស័ព្ទលើតុ:063 760 690
សណ្ឋាគារ |
Almond Hotel
ខេត្តសៀមរាប Nº. A-81, Charles De Gaulle Street next to Apsara Authority Garden 
ទូរស័ព្ទលើតុ:063 96 68 22
សណ្ឋាគារ |
Amanjaya Pancam Hotel
រាជធានីភ្នំពេញ N°. 1, Sisowath Quay, corner Street 154 
ទូរស័ព្ទលើតុ:023 214 747
សណ្ឋាគារ |
Amansara Resort
ខេត្តសៀមរាប Road to Angkor, opposite Grand Hotel d'Angkor, along the river 
ទូរស័ព្ទលើតុ:063 760 333
សណ្ឋាគារ |
Amari Watergate Hotel
រាជធានីភ្នំពេញ N°. 12-14, Oknha Inn (St. 136) 
ទូរស័ព្ទលើតុ:023 223 449
សណ្ឋាគារ |
Amatao Tropical Residence
ខេត្តសៀមរាប Prey Svay Village, Sangkat Svay Dangkum 
ទូរស័ព្ទដៃ:012 590 645
សណ្ឋាគារ |
Ambassade Guest House
ខេត្តព្រះសីហនុ Weather Station Hill, Songkat Mitapheap, Khan Mitapheap 
ទូរស័ព្ទដៃ:017 443 714
សណ្ឋាគារ |
[ 1 ]   2   3   4   5   6   7   8   9   ...  39   [បន្ទាប់]
Disclaimer: This website, Tourismcambodia.org, the official website of Ministry of Cambodia of the Kingdom of Cambodia, is designed and maintained collaboratively by Red Dot (Cambodia) Co. Ltd and Cybernetics Ltd, the owner Tourismcambodia.info and Tourismcambodia.net, a full service branding and advertising agency in Cambodia. While efforts are made to ensure that all the information hereto are good, accurate and up to date, by visiting the website Tourismcambodia.org, viewing, accessing or otherwise using any of the services or information created, collected, compiled or submitted to Tourismcambodia.org, you agree to be bound by the our Terms and Conditions of Use, (Click here). If you do not want to be bound by our Terms, your only option is not to visit, view or otherwise use the services of Tourismcambodia.org. You understand, agree and acknowledge that these Terms constitute a legally binding agreement between you and Tourismcambodia.org and that your use of Tourismcambodia.org shall indicate your conclusive acceptance of this agreement.