ភាសាខ្មែរ
ក្រសួងទេសចរណ៍នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ព្រះរាជាណាចក្រ​អច្ឆរិយ
  • ចាប់ពី ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី06 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2015 ដល់ ថ្ងៃ​អង្គារ ទី08 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2015: PATA Travel Mart 2015
  • ចាប់ពី ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី10 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2015 ដល់ ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី12 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2015: International Travel Expo HCMC (ITE HCMC) 2015
  • ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី24 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2015: ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
  • ចាប់ពី ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី24 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2015 ដល់ ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី27 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2015: JATA Travel Showcase 2015
 
Blog
Multimedia
Cambodia Tourism Law - Kingdom of Wonder

អ្នកចូលទស្សនា

ម្សិល​មិញ
:
4,951
ថ្ងៃនេះ
:
2,621
សរុប
:
2,826,581
 

ការស្នាក់នៅ | សណ្ឋាគារ

ស្វែងរក ការស្នាក់នៅ
Filter :
ប្រភេទ​ : ទីតាំង :
លទ្ធផល 1-10 នៃ 574
Starry Angkor Hotel
Starry Angkor Hotel
ខេត្តសៀមរាប N°. G4, National Road 6, Banteay Chas Village, Sangkat Slorkram, Siem Reap, Siem Reap City
ទូរស័ព្ទលើតុ:(+855) 63 968 123
សណ្ឋាគារ |
InterContinental Phnom Penh
រាជធានីភ្នំពេញ P.O. Box 2288, Regency Square, 296 Mao Tse Tound Blvd., Chamkarmorn, Phnom Penh City
ទូរស័ព្ទលើតុ:(+855) 23 424 888
សណ្ឋាគារ |
7 Makara Hotel
ខេត្តកំពង់ចាម Village 14, Sangkat Kampong Cham, Kampong Cham City 
ទូរស័ព្ទលើតុ:042 392 345
សណ្ឋាគារ |
A1 Hotel
រាជធានីភ្នំពេញ N°. 10, Jawaharlal Nehru (St. 215), corner Street 118 
ទូរស័ព្ទលើតុ:023 724 145-6
សណ្ឋាគារ |
Abadi Paradise Eco Resort
ខេត្តសៀមរាប Teuk Vil Village, Pre Thmei Commune, Siem Reap District Siem Reap, 
ទូរស័ព្ទលើតុ:085 382 470
សណ្ឋាគារ |
Alliance Hotel Boutique Café
ខេត្តសៀមរាប Wat Damak Village, 7 Makara Street, Center Town Old Market 
ទូរស័ព្ទលើតុ:063 964 940
សណ្ឋាគារ |
Alliance Villa
ខេត្តសៀមរាប Steung Thmey Village, Sangkat Svay Dangkum. 
ទូរស័ព្ទលើតុ:063 760 169
សណ្ឋាគារ |
Allson Angkor Hotel
ខេត្តសៀមរាប National Road No 6, Phum Sala Kanseng, Sangkat Svay Dangkum, Siem Reap City 
ទូរស័ព្ទលើតុ:063 964 301
សណ្ឋាគារ |
Allson Angkor Paradise Hotel
ខេត្តសៀមរាប National Road 6, Phum Salakanseng, Sangkat Svay Dangkum, Siem Reap City 
ទូរស័ព្ទលើតុ:063 760 690
សណ្ឋាគារ |
Almond Hotel
ខេត្តសៀមរាប Nº. A-81, Charles De Gaulle Street next to Apsara Authority Garden 
ទូរស័ព្ទលើតុ:063 96 68 22
សណ្ឋាគារ |
[ 1 ]   2   3   4   5   6   7   8   9   ...  58   [បន្ទាប់]